Kalibracija aparata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSIGURANJE KVALITETA EN 50504 DIREKTNO OD PROIZVOĐAČA

U kompaniji Fronius kvalitet kupca je glavni prioritet. Da bi se osiguralo da se ovaj nivo kvaliteta dugoročno zadrži za izvore napajanja, neophodna je redovna kalibracija. Za kompanije koje se bave tehnologijom zavarivanja posebno je važno da uređaji daju jednake i dosledne rezultate zavarivanja tokom čitavog svog životnog veka. Fronius stoga preporučuje godišnji interval kalibracije i vrši kalibraciju u skladu sa najnovijim propisima, kako za sisteme elektrolučnog zavarivanja, tako i za DeltaSpot.

 

DETALJNO O USLUZI:

ü  Detaljna provera sistema

ü  Merenje napona, jačine struje i brzine žice

ü  Analiza rezultata s obzirom na pridržavanje tolerancija

ü  Ponovna kalibracija sistema - parametri zavarivanja su tačno prilagođeni

Standardi osiguranja kvaliteta serije ISO 9000

Zakon o odgovornosti za proizvod

EN 50504 (validacija opreme za elektrolučno zavarivanje)

Izdavanje sertifikata o kalibraciji i zapisnika o ispitivanju, uključujući izmerene vrednosti

Nalepnica za kalibraciju zalepljena po završetku kalibracije

Froniusovi tehničari takođe rado kalibrišu sisteme za zavarivanje drugih proizvođača na zahtev.

 

PREDNOSTI REDOVNE KALIBRACIJE

Održavanje kvaliteta: redovna kalibracija izvora energije je od suštinske važnosti u regulisanom sektoru tehnologije zavarivanja gde su na snazi posebni standardi kvaliteta. Uverenje o kalibraciji i izveštaj o ispitivanju ispunjavaju obaveze u pogledu dokumentacije i dokaza

 

Obnovljivost: nakon što se utvrde tačni parametri zavarenog šava, važno je da ih možete reprodukovati iznova i iznova. Godišnja kalibracija omogućava postizanje identičnih rezultata zavarivanja od jednog do drugog šava zavarivanja

 

Prenosivost: moguće je preneti određene parametre zavarivanja na različite izvore energije ako su svi izvori energije kalibrisani na isti način i daju iste rezultate sa istim postavkama

 

 

Budi obavešten uz naš newsletter